Hoppa till innehåll

Importerar du rör av duktilt gjutjärn från Indien? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpnings- och utjämningstull

Utgivningsdatum 18.3.2021 15.37 | Publicerad på svenska 18.3.2021 kl. 16.07
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull och utjämningstull även i fortsättningen borde tas ut för indiska rör av duktilt gjutjärn.  Varorna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 7303 00 10 och ex 7303 00 90  (Taric-nummer 7303 00 10 10 och 7303 00 90 10).

Översynerna beskrivs i detalj i tillkännagivandena 2021/C 90/06 och 2021/C 90/07 i EU:s officiella tidning nr C 90, 17.3.2021. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpnings- och utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar