Hoppa till innehåll

Importerar du ringpärmsmekanismer från Kina, Vietnam eller Laos? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i antidumpningsärende

Utgivningsdatum 11.5.2021 15.31
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut vid import av ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina. Undersökningen gäller också ringpärmsmekanismer som avsänts från Vietnam och Demokratiska republiken Laos oberoende av om produkternas deklarerade ursprung är Vietnam eler Laos. 

Varorna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 8305 10 00 (Taric-nummer 8305 10 00 11, 8305 10 00 13, 8305 10 00 19, 8305 10 00 21, 8305 10 00 23, 8305 10 00 29, 8305 10 00 34 och 8305 10 00 35). Denna klassificering anges bara uppplysningsvis.

Översynen beskrivs i detalj i  EU:s officiella tidning nr C 183, 11.5.2021. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar