Hoppa till innehåll

Importerar du regnbåge från Turkiet? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i ett utjämningstullärende gällande en tillverkare

5.2.2021 15.53
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om utjämningsåtgärderna gällande regnbåge borde ändras i fråga om den turkiska exporterande tillverkaren Selina Balik Isleme Tesis Ithalat Ihracat ve Ticaret Anonim Sirketi. 

Varan klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 och ex 0305 43 00 (TARIC-nummer 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10 och 0305 43 00 11).

Undersökningen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 40, 5.2.2021. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning anges tidsfristerna för kommentering av undersökningarna och översynerna samt kommissionens adress dit kommentarerna lämnas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom tidsfristen, eftersom det är det enda sättet att påverka ärendet även i ett senare skede. 

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar