Hoppa till innehåll

Importerar du peroxosulfater från Kina? Eventuellt kringgående av gällande antidumpningsåtgärder undersöks och importen registreras. Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

30.9.2019 12.00
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om gällande antidumpningsåtgärder kringgås vid import av  peroxosulfater (persulfater) med ursprung i Kina. Varan klassificeras enligt KN-nummer  2833 40 00 och ex 2842 90 80 (Taric-nummer 2842 90 80 20) och importeras enligt Taric-tilläggsnummer A820. Importen ska registreras i nio månaders tid. Om undersökningen visar att kringgående har skett kan antidumpningstull tas ut till ett lämpligt belopp från och med den dag då registreringen av importen infördes. Bakgrunden till detta ärende belyses i Europeiska unionens officiella tidning nr L 246, 26.9.2019. Alla företag som berörs av ärendet kan lämna sina kommentarer om planen och undersökningen till kommissionen inom den tidsfrist som anges i tidningen. 

Kommissionen undersöker införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar