Hoppa till innehåll

Importerar du kinesiskt melamin eller tillverkar du melamin? Tillverkare har nu möjlighet att begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstull

1.10.2021 9.33 | Publicerad på svenska 1.10.2021 kl. 9.42
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för kinesiskt melamin. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på melamin att vara 2.7.2022. Varan klassificeras enligt KN-nummer 2933 61 00.

Tillkännagivandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning nr C 396, 30.9.2021. I tidningen anges tidsfristen för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar