Hoppa till innehåll

Importerar du kinesiskt korrosionsbeständigt stål eller tillverkar du sådant stål? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstull

Utgivningsdatum 17.5.2022 12.01
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för kinesiskt korrosionsbeständigt stål. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på sådant stål att vara 9.2.2023. Varorna klassificeras enligt Taric-nummer 7210 41 00 30, 7210 49 00 30, 7210 61 00 30, 7210 69 00 30, 7210 90 80 92, 7212 30 00 30, 7212 50 61 30, 7212 50 69 30, 7212 50 90 14, 7212 50 90 92, 7225 92 00 30, 7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 93, 7226 99 30 30, 7226 99 70 13 och 7226 99 70 93.

Ett tillkännagivande om detta ärende finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 197, 16.5.2022. I tidningen anges tidsfristen för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar