Hoppa till innehåll

Importerar du kinesiska platta produkter av järn eller stål eller tillverkar du sådana produkter? Tillverkare har nu möjlighet att begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstull

15.7.2021 9.02
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för kinesiska platta produkter av järn eller stål. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på kinesiska platta produkter av järn eller stål att vara 7.4.2022. Varorna klassificeras enligt följande varukoder: 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00 10, 7208 37 00 90, 7208 38 00 10, 7208 38 00 90, 7208 39 00 10, 7208 39 00 90, 7208 40 00 10, 7208 40 00 90, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00 10, 7211 14 00 90, 7211 19 00 10, 7211 19 00 90, 7225 19 10 90, 7225 30 90, 7225 40 60 90, 7225 40 90, 7226 19 10 90, 7226 91 91 och 7226 91 99.

Tillkännagivandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning nr C 277, 12.7.2021. I tidningen anges tidsfristen för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar