Hoppa till innehåll

Importerar du kinesiska fästdon av järn eller stål? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull

Utgivningsdatum 22.6.2021 8.21
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har gjort importen av kinesiska fästdon av järn eller stål till föremål för registrering. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (Taric-nummer 7318 15 95 19 och 7318 15 95 89), ex 7318 21 00 (Taric-nummer 7318 21 00 31, 7318 21 00 39, 7318 21 00 95 och 7318 21 00 98) och ex 7318 22 00 (Taric-nummer 7318 22 00 31, 7318 22 00 39, 7318 22 00 95 och 7318 22 00 98). Registreringen pågår i nio månader. Mera information om ärendet finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 214 som publicerades den 17 juni 2021.

Obs! Om undersökningen leder till att en antidumpningstull införs, kan tullen tas ut retroaktivt på den registrerade importen om nödvändiga villkor blir uppfyllda. De eventuella tullarna fastställs enligt resultaten av antidumpningsundersökningen.

Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Kontrollera om denna ändring har konsekvenser för ditt företag.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar