Hoppa till innehåll

Importerar du egyptiska produkter av ändlösa glasfiberfilament? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om utjämningstull.

11.6.2019 14.04
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om utjämningstull borde tas ut för produkter av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Egypten. Mera information om undersökningen finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 192, 7.6.2019. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 och 7019 12 00 39.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar