Hoppa till innehåll

Importerar du citronsyra från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

21.1.2020 10.50
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om en antidumpningstull av nuvarande storlek även i fortsättningen borde tas ut vid import av kinesisk citronsyra. Varan klassificeras enligt KN-nummer 2918 14 00 och ex 2918 15 00 (Taric-nummer 2918 15 00 11 och 2918 15 00 19).

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 18, 20.1.2020. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna lämnas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar