Hoppa till innehåll

Importerar du biodiesel från Kanada? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpnings- och utjämningstull.

Utgivningsdatum 18.12.2020 8.53
Pressmeddelande

Kommissionen inleder en undersökning av om importen av produkter tillverkade av Verbio Diesel Kanada Corporation ska beviljas befrielse från de antidumpnings- och utjämningstullar som införts genom genomförandeförordning (EU) 2015/1518 och genomförandeförordning (EU) 2015/1519. 

Undersökningen gäller biodiesel som avsänts från Kanada. Produkterna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 16, ex 3824 99 92, ex 3826 00 10 och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 1516 20 98 21, 1518 00 91 21, 1518 00 99 21, 2710 19 43 21, 2710 19 46 21, 2710 19 47 21, 2710 20 11 21, 2710 20 16 21, 3824 99 92 10, 3826 00 10 20, 3826 00 10 50, 3826 00 10 89, 3826 00 90 11).

Utjämningstullen på dessa produkter förblir i kraft under översynen men antidumpningstullarna upphävs och importen ska registreras i nio månader. Företag ska förbereda sig på att antidumpningstullarna kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen, om företaget inte beviljas befrielse när översynen upphört.

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning nr L 425, 16.12.2020, finns mera information om de berörda produkterna, deltagandet i undersökningen och tidtabellen för hörande.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar