Hoppa till innehåll

Importerar du belarusiska stänger eller tillverkar du stänger? Tillverkare har nu möjlighet att begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstull

21.9.2021 13.22
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för belarusiska stänger av sådant slag som används som betongarmering. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på belarusiska stänger att vara 18.6.2022. Varorna klassificeras enligt följande varukoder: 7214 10 00 10, 7214 20 00 20, 7214 30 00 10, 7214 91 10 10, 7214 91 90 10, 7214 99 10 10 och 7214 99 95 10.

Tillkännagivandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning nr C 372, 16.9.2021. I tidningen anges tidsfristen för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar