Hoppa till innehåll

Importerar du bahrainska eller egyptiska produkter av ändlösa glasfiberfilament? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

Utgivningsdatum 8.5.2019 16.33
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för produkter av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Bahrain och Egypten. Mera information om undersökningen finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 151, 3.5.2019. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7019 11 00, ex 7019 12 00 och 7019 31 00 (Taric-nummer 7019 12 00 22, 7019 12 00 25 7019 12 00 26 och 7019 12 00 39).

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar