Hoppa till innehåll

Importerar du aluminiumfolie från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om utjämningstull.

Utgivningsdatum 8.12.2020 9.24
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om utjämningstull borde tas ut vid import av kinesisk aluminiumfolie för vidare förädling. Mera information om undersökningen finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 419, 4.12.2020. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 19 (Taric-nummer 7607 11 19 60 och 7606 11 19 91).

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar