Hoppa till innehåll

Fortsatta slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar på amerikansk biodiesel fr.o.m. 3.8.2021

4.8.2021 10.12
Pressmeddelande

De slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar på import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna som trädde i kraft 16.9.2015 fortsätter att gälla fr.o.m. 3.8.2021. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516 20 98 29), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 29), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 29), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710 19 43 29), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710 19 46 29), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710 19 47 29), ex 2710 20 11 (Taric-nummer 2710 20 11 29), ex 2710 20 16 (Taric-nummer 2710 20 16 29), ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824 99 92 12), ex 3826 00 10 (Taric-nummer 3826 00 10 29, 3826 00 10 59, 3826 00 10 99) och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826 00 90 19).

Antidumpnings- och utjämningstullarna har utvidgats till att omfatta kanadensisk biodiesel. Även dessa tullar fortsätter att gälla. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 21), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710 19 43 21), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710 19 46 21), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710 19 47 21), ex 2710 20 11 (Taric-nummer 2710 20 11 21), ex 2710 20 16 (Taric-nummer 2710 20 16 21), ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824 99 92 10), ex 3826 00 10 (Taric-nummer 3826 00 10 20, 3826 00 10 50, 3826 00 10 89) och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826 00 90 11).

Därtill har antidumpnings- och utjämningstullarna utvidgats till att omfatta amerikanska blandningar. Även dessa tullar fortsätter att gälla. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 30), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710 19 47 30), ex 2710 20 11 (Taric-nummer 2710 20 11 30), ex 2710 20 16 (Taric-nummer 2710 20 16 30), ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824 99 92 20) och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826 00 90 30).

Du kan läsa mer om antidumpningstullen och utjämningstullen i EU:s officiella tidning nr L 277, 2.8.2021.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar