Hoppa till innehåll

Fortsatt uppbörd av slutgiltig antidumpningstull vid import av kinesisk vallstråd fr.o.m. 14.10.2021

14.10.2021 13.51
Pressmeddelande

Enligt kommissionens nya genomförandeförordning (EU) 2021/1805 fortsätter uppbörden av den slutgiltiga antidumpningstullen på kinesisk vallstråd fr.o.m. den 14 oktober 2021. Antidumpningstullen trädde i kraft den 16 oktober 2015.

Varan klassificeras enligt KN-nummer 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 och 7227 90 95.

Genomförandeförordningen finns publicerad i EU:s officiella tidning nr L 364/13.10.2021.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar