Hoppa till innehåll

Fortsatt uppbörd av slutgiltig antidumpningstull vid import av aluminiumradiatorer med ursprung i Kina fr.o.m. 16.1.2019

15.1.2019 13.39
Pressmeddelande

Den slutgiltiga antidumpningstull som den 10 november 2012 infördes vid import av aluminiumradiatorer, element och sektioner med ursprung i Kina, t.ex. Taric-nummer 7615101010, fortsätter att tas ut. Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 12, 15.1.2019.

Tillämpningen av de individuella tullsatser som fastställts för de i forordningen angivna företagen förutsätter att det uppvisas en giltig faktura som uppfyller kraven enligt bilaga II till förordningen.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar