Hoppa till innehåll

Fortsatt slutgiltig antidumpningstull på kinesiska linor och kablar av stål

23.4.2018 8.10
Pressmeddelande

Den slutgiltiga antidumpningstullen på linor och kablar av stål med ursprung i Kina, som trädde i kraft den 10 februari  2012, fortsätter att vara i kraft med verkan från och med den 21 april 2018.  Antidumpningstullen gäller fortfarande också linor och kablar som avsänts från Marocko och Sydkorea. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 och ex 7312 10 98.

Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning L 101, 20.4.2018.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar