Hoppa till innehåll

Fortsatt slutgiltig antidumpningstull på kinesisk aluminiumfolie i rullar fr.o.m. 6.6.2019

10.6.2019 10.50
Pressmeddelande

Den slutgiltiga antidumpningstull på kinesisk aluminiumfolie i rullar som trädde i kraft den 14 mars 2013 fortsätter att vara i kraft med verkan från och med den 6 juni 2019. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7607 11 11 10 och 7607 19 10 10. Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning L 146, 5.6.2019.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsunder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar