Hoppa till innehåll

Fortsatt slutgiltig antidumpningstull på citronsyra och trinatriumcitratdihydrat med ursprung i Kina

Utgivningsdatum 16.4.2021 9.02
Pressmeddelande

Kommissionen förlänger giltighetstiden för den slutgiltiga antidumpningstullen som infördes den 23 januari 2015 vid import av citronsyra och trinatriumcitratdihydrat med ursprung i Kina. Antidumpningstullen gäller också import av produkter som avsänts från Malaysia oberoende av om produkterna deklarerats ha sitt ursprung i Malaysia eller inte. 

Varorna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer 2918 14 00 och ex 2918 15 00 (Taric-nummer 2918 15 00 11 och 2918 15 00 19).

Beloppet av antidumpningstullen är olika för olika säljarföretag. Tillämpningen av den företagsspecifika antidumpningstullen förutsätter att en giltig faktura visas upp. 

Mera information om ärendet finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 129, 15.4.2021.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar