Hoppa till innehåll

Förordningen om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen trädde i kraft 17.5.2023

Utgivningsdatum 19.5.2023 9.21 | Publicerad på svenska 24.5.2023 kl. 12.48
Pressmeddelande

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit en förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen. Förordningen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning 16.5.2023 och den trädde i kraft 17.5.2023.

Om praxis under övergångsperioden utarbetas som bäst en genomförandeförordning, som torde publiceras under sommaren. Övergångsperioden börjar 1.10.2023 och slutar 31.12.2025.

Utöver arbetet med EU-författningarna pågår också beredningen av ny nationell lagstiftning, som är avsedd att träda i kraft vid ingången av år 2024.

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) är EU:s nya verktyg för förebyggande av koldioxidläckage, dvs. styrande av utsläpp till länder utanför EU. För importörer medför det nya skyldigheter.

Mera information om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna på Tullens webbplats

Gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) Kundmeddelande