Hoppa till innehåll

Företagsspecifik ändring i åtgärderna gällande utjämningstullar vid import av turkisk regnbåge

9.8.2021 10.09
Pressmeddelande

Genom kommissionens förordning har en tidigare förordning om utjämningstullar på turkisk regnbåge ändrats. Ändringen gäller import av regnbåge i fråga om ett företag. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10 och 0305 43 00 11. Förordningen publicerades i EU:s officiella tidning nr L 281, 4.8.2021, och den trädde i kraft 5.8.2021.

Företaget BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ har slagits samman med sitt moderföretag. Efter sammanslagningen heter företaget Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. Namnändringen tillämpas retroaktivt fr.o.m. 31.8.2020. Namnändringen påverkar dock inte den tillämpliga utjämningstullsatsen, och företagets Taric-tilläggsnummer är fortfarande B965.
På basis av detta ska all slutgiltig tull som betalats av Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. och som går utöver den utjämningstull som fastställs vad gäller BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ återbetalas eller efterges. 

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar