Hoppa till innehåll

Företagsspecifik ändring i antidumpningstullen på kinesiska cyklar

8.7.2020 10.30
Pressmeddelande

Kommissionen ändrar antidumpningstullen på kinesiska motorlösa cyklar i fråga om en exporterande tillverkare. Vid import av produkter som tillverkats av företaget Universal Cycle Corporation (Guangzhou) tillämpas i fortsättningen antidumpningstullen som gäller för alla övriga företag. Alla övriga företags Taric-tilläggsnummer är B999.

Produkterna klassificeras enligt KN-nummer 8712 00 30 och ex 8712 00 70 (Taric-nummer 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 och 8712 00 70 99). 

Registreringen av importen av företagets produkter upphör och antidumpningstullen tas ut retroaktivt fr.o.m. den 17 december 2019. Tullen skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar antidumpningstullen. 

Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning L 213, 6.7.2020. 

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar