Hoppa till innehåll

Företagsspecifik ändring av antidumpningstull vid import av kinesiska rördelar

Utgivningsdatum 26.8.2020 10.32
Pressmeddelande

Till följd av en dom av Europeiska unionens tribunal återinförs en individuell antidumpningstull vid import av kinesiska rördelar. Domen gäller rördelar som tillverkats av Jinan Meide Castings Co, Ltd. Företagets Taric-tilläggsnummer är B336 och den individuella antidumpningstullen 36 procent. Antidumpningstullar som tagits ut vid import av företagets produkter återbetalas eller efterges till den del som överskrider den individuella tullen. Återbetalning eller eftergift ska sökas hos Tullens enhet för omprövning.

Antidumpningstullen tas också ut retroaktivt för den import som registrerats. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7307 19 10 10 och 7307 19 10 20. Information om detta finns i Europeiska unionens officiella tidning L 274, 21.8.2020.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar