Hoppa till innehåll

Du behöver ett EU Login-konto, ett EORI-nummer och Tullens godkännande när du loggar in i CBAM-övergångsregistret som privatperson CBAM-siirtymärekisteriin

Utgivningsdatum 18.1.2024 15.13 | Publicerad på svenska 19.1.2024 kl. 9.28
Pressmeddelande

Rapporterna gällande mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna lämnas i EU-kommissionens CBAM-övergångsregister, till vilket man loggar in via EU-tullarnas gemensamma e-tjänst.

När du loggar in i CBAM-övergångsregistret som privatperson, behöver du följande:

  • ett giltigt EU Login-konto
  • ett giltigt EORI-nummer
  • Tullens godkännande för inloggning i CBAM-övergångsregistret.

Läs mera på sidan Mekanism för koldioxidjustering vid gränserna.

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) är EU:s nya verktyg för förebyggande av koldioxidläckage, dvs. styrande av utsläpp till länder utanför EU. För importörer medför mekanismen nya skyldigheter.

Gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) Kundmeddelande