Hoppa till innehåll

Den gränsöverskridande trafiken vid östra gränsen upphör tillfälligt från och med den 30.11.2023

Utgivningsdatum 29.11.2023 15.12
Pressmeddelande

Statsrådet har utöver de gränsövergångsställen som redan tidigare stängts beslutat stänga också gränsövergångsstället i Raja-Jooseppi.  Invandringen vid Finlands östra gräns har fortsatt trots de tidigare begränsningarna. Enligt regeringen och myndigheterna utgör instrumentaliserad inresa och hotet om att den ökar ett allvarligt hot mot den nationella säkerheten och den allmänna ordningen.

Med anledning av detta beslut upphör både vägtransporten och persontrafiken över landgränsen mellan Finland och Ryssland den 30.11.2023 utöver Imatra, Kuusamo, Niirala, Nuijamaa, Salla, Vaalimaa och Vartius gränsövergångsställen också vid Raja-Jooseppi gränsövergångsställe. Beslutet är i kraft i två veckor, dvs. till och med den 13.12.2023. Godstågstrafiken i Vainikkala fortsätter. 

På Tullens webbplats kan du kolla alternativen för att sköta tullärenden och tullkontorens betjäningstider.

Mera information:

Statsrådets beslut av den 28.11.2023 om att tillfälligt stänga gränsövergångsställena och om centralisering av sökande av internationellt skydd (på finska)

Kundmeddelande 23.11.2023: Gränsövergångsställena vid östra gränsen i Kuusamo, Salla och Vartius stängs 24.11.2023 – gränsövergången centraliseras till Raja-Jooseppi

Statsrådets meddelande 22.11.2023: Finland stänger fler gränsövergångsställen

Kundmeddelande 17.11.2023: Kundservicen fortsätter normalt på andra tullkontor än Vaalimaa, Imatra, Nuijamaa och Niirala

Livsmedelsverkets meddelande 17.11.2023: Stängningen av gränsövergångar påverkar transporter av djur, animaliska produkter och växter 

Kundmeddelande 16.11.2023: Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra och Niirala gränsövergångsställen stängs från och med 18.11.2023

Kundmeddelande