Hoppa till innehåll

Avslutad partiell interimsöversyn gällande indiska grafitelektrodsystem

Utgivningsdatum 3.11.2020 15.24
Pressmeddelande

Kommissionen undersökte om antidumpnings- och utjämningsåtgärderna gällande indiska grafitelektrodsystem borde ändras. Varorna klassificeras enligt KN-nummer ex 8545 11 00 (Taric-nummer 8545 11 00 10) och ex 8545 90 90 (Taric-nummer 8545 90 90 10).

Nu har översynen avslutats och antidumpnings- och utjämningstullen fortsätter att gälla oförändrade. Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 363, 3.11.2020.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar