Hoppa till innehåll

Är du regnbågsproducent eller importerar du turkisk regnbåge? Producenter kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av utjämningstullen.

27.6.2019 12.14
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan nu lämna en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om utjämningstull även i fortsättningen ska tas ut för turkisk regnbåge. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för utjämningstullen på regnbåge med ursprung i Turkiet att vara den 28 februari 2020. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10 och 0305 43 00 11.

Ett tillkännagivande om detta ärende finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 209, 20.6.2019. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder -undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar