Hoppa till innehåll

Antidumpningstullen på rysk aluminiumfolie upphör 19.12.2020

18.12.2020 8.41
Pressmeddelande

Kommissionen har tillkännagett att den antidumpningstull på rysk aluminiumfolie som infördes den 19 december 2015 upphör att gälla.  

Varan klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 7607 11 19 (Taric-nummer 7607 11 19 10).

Sista giltighetsdagen för antidumpningstullen är den 19 december 2020.

Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 436, 17.12.2020.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar