Hoppa till innehåll

Antidumpningstull på kinesiska bords- och köksartiklar; också förmedlarföretag kan lämna in tillverkarens försäkran till Tullen

Utgivningsdatum 8.9.2020 13.32
Pressmeddelande

Antidumpningstullen på kinesiska bords- och köksartiklar ändrades den 13 december 2019, se Kundmeddelande.

Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 och ex 6912 00 29.

Precisering till uppvisande av tillverkarens försäkran

Kedjningen av fakturor vid indirekt exportförsäljning anges vid förtullningen med tilläggskoden D022 på varupostnivå. Om tillverkarens faktura/försäkran inte lämnats in i samband med förtullningen, kan förmedlaren skicka den ursprungliga fakturan/försäkran till Tullen per post. Adressen är Elektroniska servicecentralen, Stödet för tullklarering, Semaforbron 12, PB 512, 00101, Helsingfors.  I samband med den ursprungliga fakturan/försäkran ska man ange förtullningens nummer.

Obs! Fakturan som förmedlaren fått av tillverkaren kan lämnas in till Tullen så att priset inte syns.

Mallen för det dokument som tillämpningen av den individuella antidumpningstullsatsen förutsätter finns i  bilaga 3 till förordning (EU) 2019/2131 (Tillverkarens försäkran för indirekt exportförsäljning).

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar