Hoppa till innehåll

Ansökningar om tullbefrielser och tullkvoter som ska träda i kraft 1.1.2021 i fråga om råvaror, halvfabrikat och komponenter som behövs vid tillverkning av varor som används vid bekämpning av COVID-19-sjukdomen

9.4.2020 16.26
Pressmeddelande

Kommissionen har publicerat ett meddelande till medlemsstaterna om att man ännu kan lämna in ansökningar om tullbefrielser och tullkvoter som ska träda i kraft den 1 januari 2021 för råvaror, halvfabrikat och komponenter som behövs vid tillverkning av varor som inom sjukvård eller hälsovård används vid bekämpning av COVID-19-sjukdomen. Sökanden ska kunna påvisa att de varor som omfattas av ansökan används till en sådan slutprodukt som används inom sjukvård eller hälsovård vid bekämpning av COVID-19-sjukdomen. 

Företag som är intresserade av att lämna in ansökningar på grund av undantagstillståndet orsakat av COVID-19-situationen ombeds, för ytterligare information, att per e-post skicka en kontaktbegäran och en kort beskrivning av de berörda importprodukterna och den tilltänkta slutanvändningen vid behandlingen av COVID-19-sjukdomen till båda adresserna nedan senast den 24 april 2020.

Ansökningsförfarandet för tullbefrielser och tullkvoter beskrivs närmare i kundmeddelandet som publicerades den 2 januari 2020.

För andra än de ovannämnda COVID-19-varorna har tiden för ansökan om tullbefrielser och tullkvoter som ska träda i kraft den 1 januari 2021 redan gått ut.

Mera information:
Minna Nyberg, fornamn.efternamn(at)tulli.fi
Pirjo Nyberg, fornamn.efternamn(at)tulli.fi

Corona Corona Coronavirus Meddelanden om förmånsbehandling