Hoppa till innehåll

Ändringarna i övervakningssystemet för bank- och betalkonton effektiverar brottsbekämpning och möjliggör mer omfattande myndighetssamarbete

Utgivningsdatum 15.9.2022 11.29
Pressmeddelande

Möjligheterna att bekämpa penningtvätt och förhindra finansiering av terrorism effektiveras, när ändringarna i lagstiftningen gällande övervakningssystemet för bank- och betalkonton träder i kraft 15.9.2022. Samtidigt utvidgas också lagens syfte. Tack vare ändringarna kan övervakningssystemet för bank- och betalkonton i fortsättningen användas av allt fler myndigheter allt mer effektivt.

Övervakningssystemet för bank- och betalkonton togs i bruk år 2020. Genom de lagstiftningsändringar som träder i kraft nu i mitten av september genomförs EU:s direktiv om finansiell information och kompletteras genomförandet av EU:s femte penningtvättsdirektiv samt den nationella regleringen.

– Lagändringarna förbättrar ytterligare möjligheterna att bekämpa penningtvätt och förhindra finansiering av terrorism samt utvidgar samarbetet mellan myndigheterna t.ex. för att förhindra, avslöja och utreda allvarliga brott, säger bevakningsdirektör Samy Gardemeister.

I och med dessa ändringar kan uppgifterna i registret användas av flera myndigheter som har befogenhet att förebygga, avslöja och utreda olika brott eller som har rätt att få kontouppgifter från aktörer inom finansbranschen. Lagändringarna gör det också möjligt att rikta förfrågningar om uppgifter i registret bättre och minskar behovet av överlappande datasystem.

Sammanställningsprogrammet möjliggör en smidigare användning av registret

Sammanställningsprogrammet, som tas i bruk i och med lagändringen, underlättar arbetet för såväl myndigheter som aktörer inom finansbranschen. Via sammanställningsprogrammet kan behöriga myndigheter datasäkert och med en enda förfrågan få uppgifter både från Tullens register över bank- och betalkonton och från de enstaka datasöksystemen. Med hjälp av sammanställningsprogrammet lämnas uppgifter ut till uppgiftsanvändare, och aktörer inom finansbranschen behöver inte bygga upp flera gränssnitt för olika uppgiftsanvändare. Sammanställningsprogrammet tas i bruk 1.11.2022.

– Vi är mycket nöjda med de befogenheter som Tullen genom lagändringen får att använda systemet i sina egna viktiga samhälleliga uppgifter. Sammanställningsprogrammet som Tullen tillhandahåller gör användningen av registret mycket smidigare, eftersom uppgifterna kan användas mer behändigt än tidigare. Vi har planer på att under hösten ta systemet i bruk till de delar som gäller Tullen. Jag hoppas också att även uppgiftsanvändarna inleder planeringen för användning av systemet. Från vår sida finns alla förutsättningar för detta, betonar Gardemeister.

Övervakningssystemet utvecklas i tätt samarbete med myndigheter och aktörer inom finansbranschen

Övervakningssystemet har utvecklats i tätt samarbete med både de parter som lämnar ut uppgifter till registret och uppgiftsanvändarna. Övervakningssystemet för bank- och betalkonton består av ett kontoregister, som förvaltas av Tullen, av datasöksystem, som förvaltas av aktörer inom finansbranschen, och fr.o.m. 1.11.2022 av ett sammanställningsprogram, som förvaltas av Tullen. Utöver myndigheter kan även advokatföreningen använda sig av systemet för skötseln av sina uppgifter.

Kreditinstitut förvaltar i regel datasöksystem. Betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar och tillhandahållare av virtuella valutor sparar i regel uppgifterna i registret över bank- och betalkonton, som förvaltas av Tullen. Sammanställningsprogrammet, som tas i bruk i november, sammanställer dessa uppgifter från olika parter datasäkert till ett meddelande till uppgiftsanvändare.

Läs mer om övervakningssystemet på Tullens webbplats.