Hoppa till innehåll

Ändringar i slutgiltig antidumpningstull på aluminiumfolie

17.9.2021 15.50
Pressmeddelande

Den slutgiltiga antidumpningstullen på kinesisk aluminiumfolie har utvidgats till att även omfatta produkter som avsänts från Thailand. I EU:s officiella tidning nr L 325, 15.9.2021, beskrivs kommissionens undersökning närmare.

Produkterna klassificeras enligt KN-nummer  ex 7607 11 19 (Taric-nummer 7607 11 19 10, 7607 11 19 30, 7607 11 19 40, 7607 11 19 50) och ex 7607 11 90 (Taric-nummer 7607 11 90 44, 7607 11 90 46, 7607 11 90 71, 7607 11 90 72). Produkter som avsänts från Thailand omfattas av antidumpningstullen oberoende av om produkterna deklarerats ha sitt ursprung i Thailand eller inte (Taric-tilläggsnummer C601). Produkten befrias från den slutgiltiga antidumpningstullen, om den importeras för annat ändamål än för användning som hushållsfolie. Befrielsen förutsätter att varorna används på det sätt som föreskrivs i tillståndet till slutanvändning.

Den utvidgade tullen tas ut för den registrerade importen från Thailand. Undantag utgör produkter för vilka det kan påvisas att de används för annat ändamål än som hushållsfolie.  Beloppet av de antidumpningstullar som tas ut retroaktivt är den antidumpningstull på 30 procent som tillämpas på ”alla övriga företag”. Registreringen av importen avslutas. Kommissionens har avslagit begäran om befrielse  som företaget Dingheng New Materials Co., Ltd lämnat in.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar