Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen (KN)

Utgivningsdatum 3.11.2023 9.57
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 3 november 2023 meddelande C/2023/610 i  Europeiska unionens officiella tidning, C-serie. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningar som gäller Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1)

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder