Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

13.11.2020 14.34
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 13 november 2020 meddelande 2020/C 383/9 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 383. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningar som gäller Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1)

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi


 

Kundmeddelande Meddelanden om varukoder