Hoppa till innehåll

Ändringar i antidumpningstullen på kinesiska och thailändska rördelar av järn

Utgivningsdatum 20.10.2023 15.42
Pressmeddelande

Kommissionen har ändrat antidumpningsåtgärderna gällande kinesiska och thailändska rördelar av järn. En ny genomförandeförordning 2023/2202 förtydligar definitionen av de produkter som omfattas av antidumpningstullen genom att artikel 1.1 i den tidigare förordningen (EU) 2019/1259 ersätts med en ny artikel 1.1. Detta innebär att den slutgiltiga antidumpningstullen tillämpas när man importerar gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn och gjutjärn med sfäroidiserad grafit från Kina eller Thailand.

Varorna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 7307 19 10 (Taric-nummer 7307 19 10 10 och 7307 19 10 20). I genomförandeförordningen anges vilka produkter som inte ingår här.

Importörerna kan ansöka om återbetalning eller eftergift av den antidumpningstull som eventuellt betalats till för högt belopp genom att skicka en begäran om ändring (omprövning) till Tullen.

Information om saken finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2202.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi 
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar