Hoppa till innehåll

Ändring i säkerhetsprotokollen vid direkt meddelandedeklarering med Tullen – användningen av TLSv1.0/1.1 upphör 31.5.2021

Utgivningsdatum 22.2.2021 8.59
Pressmeddelande

Användningen av versionerna 1.0 och 1.1 av säkerhetsprotokollet TLS för kryptering av datakommunikationen vid direkt meddelandedeklarering med Tullen upphör i produktionsmiljön 31.5.2021. I fortsättningen stöder gränssnittet endast versionen TLS 1.2. De kunder som redan använder versionen 1.2 kan fortsätta sin verksamhet som förut.

De kunder som fortfarande använder säkerhetsprotokollet TLS v1.0/1.1 vid direkt meddelandedeklarering, ska se till att deras program fungerar med det nyare protokollet. Det nya protokollet ska testas självständigt i Tullens kundtestmiljö.

I Tullens gränssnitt för direkt meddelandedeklarering i kundtestmiljön upphör stödet för versionerna 1.0 och 1.1 av TLS 31.3.2021. Tullen erbjuder dock fram till 31.5.2021 på en annan adress ett tillfälligt gränssnitt för direkt meddelandedeklarering som stöder dessa versioner. Genom detta vill man säkerställa att kundtestningen av det nya tullklareringssystemet fortsätter löpa smidigt.

Tullens gränssnitt för direkt meddelandedeklarering i produktionsmiljön: https://ws.tulli.fi/services/DirectMessageExchange

Tullens gränssnitt för direkt meddelandedeklarering i kundtestmiljön: 
https://ws-customertest.tulli.fi/services/DirectMessageExchange

Tillfälligt gränssnitt för kundtestning: 
https://ws-customertest.tulli.fi:8443/services/DirectMessageExchange

Mera information: TH.DirectMessageExchange(at)tulli.fi

Kundmeddelande