Hoppa till innehåll

Ändring gällande ett turkiskt företag i utvidgade utjämnings- och antidumpningstullar på vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial med ursprung i Kina och Egypten

Utgivningsdatum 23.10.2023 9.35
Pressmeddelande

Kommissionen har ändrat utjämnings- och antidumpningsåtgärderna gällande vissa vävda och/eller sydda material av ändlösa glasfiberfilament i form av roving och/eller garn med ursprung i Kina och Egypten. Åtgärderna har utvidgats till att även omfatta produkter som avsänts från Turkiet.  Turkiska företaget Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS har befriats från de slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullarna. Företagets Taric-tilläggsnummer är 899G.

Varorna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90 och ex 7019 90 00 (Taric-nummer 7019 61 00 81, 7019 61 00 84, 7019 62 00 81, 7019 62 00 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81 och 7019 90 00 84). Taric-numren för de varor som avsänts från Turkiet, oavsett om de deklarerats ha ursprung i Turkiet eller inte, är 7019 61 00 83, 7019 62 00 83, 7019 63 00 83, 7019 64 00 83, 7019 65 00 83, 7019 66 00 83, 7019 69 10 83, 7019 69 90 83 och 7019 90 00 83.

Information om ändringarna finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2169 och i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2158.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar