Stödet för tulldeklarering har förkortad betjäningstid under sommaren

2.6.2017 16.43 | Publicerad på svenska 5.6.2017 kl. 12.28
Pressmeddelande

Stödet för tulldeklarering betjänar kunder 5.6–18.8.2017 vardagar kl. 8–16.

Stödet för tulldeklarering betjänar privatpersoner fr.o.m. 5.6 vardagar kl. 8–16. Den förkortade betjäningstiden gäller också företag i fråga om ifyllande av webbdeklaration (telefonval 1).

Den förkortade betjäningstiden upphör 18.8.2017.

Servicenummer:

Privatpersoner, tfn 0295 5206
Företag, tfn 0295 5207 (val 1)

Kundmeddelande