Hoppa till innehåll

Vid övervakning av sanktionerna mot Ryssland har över 27 000 eventuellt avvikande godstransporter upptäckts – i mer än 660 fall har en förundersökning inletts

Utgivningsdatum 24.10.2023 12.28
Pressmeddelande

En enhetlig övervakning av sanktionerna på EU-nivå, sanktionskontroller som riktas utifrån databaserade analyser samt framförhållning vid förhindrande av att sanktionerna kringgås utgör hörnstenarna i övervakningen av sanktionerna. Tullen har upptäckt sammanlagt över 27 000 eventuellt avvikande godstransporter och inlett mer än 660 förundersökningar med anknytning till brott mot EU:s sanktioner mot Ryssland.

Kriget i Ukraina har nu pågått i ett år och åtta månader. Under denna tid har Europeiska unionen riktat 11 sanktionspaket mot Ryssland på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Listan över de sanktionsbelagda produkterna är lång och den har utökats och preciserats i och med varje nytt sanktionspaket. Det senaste sanktionspaketet som trädde i kraft vid midsommaren strävar särskilt efter att ingripa i kringgående av sanktionerna.

Tullen har efter februari 2022:

  • upptäckt mer än 27 000 eventuellt avvikande varutransporter på basis av tulldeklarationer
  • gjort riktade kontroller mot cirka 2 500 transporter
  • inlett en förundersökning i över 660 fall, av vilka över 60 undersöks som grova regleringsbrott.

Tullen övervakar alla produkter som omfattas av sanktionerna. Tullen har vid sin övervakning av sanktionerna hindrat försök till export till Ryssland av bl.a. högteknologiska produkter, datorer, elektronik, telefoner samt bilar och reservdelar till bilar, verktyg, lyxvaror, vattenskotrar och drönare.

– I praktiken är alla kontroller vi gör vid östgränsen för närvarande sanktionskontroller. Vi har från första början verkställt EU:s sanktioner strikt och försökt i förväg kartlägga samt  uppmärksamma missförhållanden med eventuell inverkan på ett effektivt genomförande av sanktionerna vad t.ex. kringgående av sanktionerna beträffar. Företag ska nu vara mycket försiktiga med att de inte blir inblandade i sådana aktörers handelsrelationer eller logistiska lösningar som försöker kringgå sanktioner, betonar Sami Rakshit, direktör för bevakningsavdelningen.

Förundersökningarna av regleringsbrott med anslutning till sanktionerna sysselsätter Tullen i betydande grad. Under tidigare år har endast några regleringsbrott varit föremål för förundersökning per år.

Strävan att ingripa i kringgående av sanktioner sker i nära samarbete mellan EU:s gränsstater

– Vid övervakning av sanktionerna har vi från första början samarbetat med tullmyndigheterna från EU:s andra gränsstater.  Preciseringarna av de varugrupper som omfattas av sanktionerna och de utvidgade transitförbuden har effektiverat sanktionernas inverkan. Vi måste dock hela tiden kartlägga potentiella läckor för att våra möjligheter att ingripa i kringgående av sanktioner ska vara så effektiva som möjligt. Här spelar samarbetet mellan gränsstaternas tullmyndigheter en viktig roll, säger Rakshit.

Representanterna för utrikesministerier och tullar från EU:s gränsstater hade ett möte i går den 23 oktober i Vilnius i Litauen. Vid mötet betonades en enhetlig övervakning av sanktionerna.

Vid ett effektivt genomförande av sanktionerna är det också väsentligt med utveckling av en gemensam brottsunderrättelse- och riskanalysverksamhet på EU-nivå.  Tullen idkar i detta hänseende ett nära samarbete med andra EU-länder, kommissionen och med lagövervakande myndigheter på EU-nivå, såsom Europol, OLAF och Frontex.

Utrikesministeriets meddelande om mötet (23.10.2023): Enhetligt genomförande av sanktioner i fokus vid gränsstaternas andra möte i Vilnius

Mediemeddelande