Hoppa till innehåll

Uppgifter ska lämnas om post- och expressfraktförsändelser redan innan lastning på flygplan utanför EU

Utgivningsdatum 12.3.2021 13.00
Pressmeddelande

För postförsändelser från länder utanför EU ska man från och med den 15 mars 2021 lämna säkerhetsuppgifterna till Tullen, innan varorna lastas på flygplanet. Också om expressfraktförsändelser ska noggrannare uppgifter än tidigare lämnas redan innan lastning.

Denna ändring kan medföra att expressfraktföretags kunder blir tvungna att lämna noggrannare uppgifter om varan till transportföretaget, t.ex. uppgift om varukod. Transportföretagen lämnar säkerhetsuppgifterna direkt till EU-kommissionens system. 

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering