Hoppa till innehåll

Uppgång i antalet beställningar av förbjudna myggmedel

Utgivningsdatum 27.4.2023 8.05
Pressmeddelande

I fjol fortsatte finländarna att beställa stora mängder insektsmedel och -gifter som är förbjudna i Finland. Nu när sommaren snart är här har Tullen igen börjat påträffa lagstridiga myggmattor avsedda för myggbekämpande apparater.

I fjol infördes knappt 600 förbjudna försändelser med insektsmedel till Finland per post och med flygfrakt, medan antalet försändelser året innan, år 2021, var omkring 450. Denna vår har Tullen vid sina kontroller redan omhändertagit insektsmedel och myggmedelsmattor som är avsedda för myggbekämpande apparater men som inte får användas i Finland.

- Under vårens lopp har vi i vår övervakning noterat att man igen börjat beställa förbjudna myggmedel från utländska nätbutiker, berättar tullöverinspektör Suvi Etelämäki. Vårt återkommande önskemål och råd till konsumenterna är enkelt: ta reda på vad du får beställa, och beställ inte förbjudna produkter.

Tullen har som uppgift att övervaka att icke-godkända biocidpreparat inte beställs till Finland från områden inom eller utanför EU. Otillåtna produkter som beställts från utlandet omhändertas, och sedan förstörs de efter en hörandeprocess.

Ta reda på vilka produkter som är godkända innan du beställer från utlandet

Myggmedel och -gifter är biocidpreparat. I Finland får man endast använda sådana biocidpreparat som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. Godkända produkter är alltid försedda med Tukes tillståndsnummer. När du gör en beställning lönar det sig att säkerställa att tillståndsnumret syns på produktens försäljningsförpackning samt att det på förpackningen även finns uppgifter om produkten och dess säkra användning på finska och svenska. Det är sällsynt att dessa uppgifter finns på myggmedel och -gifter som beställs från utlandet.

Mer information om myggmedel och -gifter finns på Tukes webbplats: Insektsmedel - Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Mediemeddelande