Hoppa till innehåll

Tullens beslut (4/2018) om prissättning av Tullens företagsekonomiska prestationer

31.12.2018 10.31
Pressmeddelande

4/2018

Tullens beslut (4/2018) om prissättning av Tullens företagsekonomiska prestationer

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 2018

Tullen har med stöd av 9 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt med beaktande av bestämmelserna i 4 § i finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1280/2018) och bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1501/1993) beslutat:


1 §

Tullens företagsekonomiska prestationer prissätts enligt prislistan i bilagan till detta beslut. Priserna inkluderar mervärdesskatt. Skattesatsen är 24 procent, utom då annat nämns i prislistan.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 7 januari 2019 och genom det upphävs Tullens beslut (1/2017) av den 4 januari 2017 om prissättning av Tullens företagsekonomiska prestationer.

Vid generaldirektörens frånvaro

Överdirektör                                          Jarkko Saksa

Chefsjurist                                             Antti Hästbacka

Föreskrift