Hyppää sisältöön

Tullin päätös (4/2018) Tullin liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelusta

31.12.2018 10.31
Tiedote

4/2018

Tullin päätös (4/2018) Tullin liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelusta

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2018

Tulli on valtion maksuperustelain (150/1992) 9 §:n nojalla, huomioon ottaen valtiovarainministeriön Tullin suoritteiden maksullisuudesta antaman asetuksen (1280/2018) 4 §:n sekä arvonlisäverolain (1501/1993) säännökset, päättänyt:

1 §

Tullin liiketaloudelliset suoritteet hinnoitellaan tämän päätöksen liitteenä olevan hinnaston mukaisesti. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Verokanta on 24 prosenttia, lukuun ottamatta hinnastosta ilmeneviä poikkeuksia.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 7 päivänä tammikuuta 2019, ja sillä kumotaan Tullin 4 päivänä tammikuuta 2017 antama päätös (1/2017) Tullin liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelusta.

Pääjohtajan poissa ollessa                      

Ylijohtaja                                                 Jarkko Saksa

Päälakimies                                             Antti Hästbacka

Määräykset