Hoppa till innehåll

Tullens föreskriftssamling
Tullen föreskrift om bestämning av garantibeloppet i vissa fall och om godtagbara garantiformer

2.5.2016 9.00 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 14.06
Pressmeddelande

19/2016

Nr
19/2016
Datum
2.5.2016

Författningsgrund 

Tullagen (304/2016) 54 § 2 och 4 mom.

Giltighetstid 

Fr.o.m. 4.5.2016 tills vidare 

Målgrupper 
Personer som har ställt eller vill ställa en garanti
Tullens personal som svarar för bestämning och mottagning av garantier

1. Bestämning av garantibeloppet för nationella skatter och avgifter

Tullen kan bestämma garantibeloppet för nationella skatter och avgifter till ett mindre belopp än för tullar och med tillämpning av olika grunder än för tullar. Närmare grunder för bestämning av garantibelopp presenteras på Tullens webbplats. 

2. Garantiformer som godtas av Tullen

Enligt förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen kan en garanti alltid ställas i form av en kontant deposition eller i form av ett åtandende från en borgensman.

Av de garantiformer som anges i artikel 83.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2448 gällande unionstullkodexen godtar Tullen fastighetsinteckningen och pantsättningen. Dessa former av garantier godtas dock inte för hänförande av varor till förfarandet för unionstransitering.

Generaldirektör                                                   
Antti Hartikainen

Chefsjurist                                                           
Arto Lillman

Föreskrift