Hyppää sisältöön

Tullin määräyskokoelma
Tullin määräys vakuuden määrän määrittämisestä eräissä tapauksissa ja hyväksyttävistä vakuuden muodoista

2.5.2016 9.00
Tiedote

19/2016

Nro
19/2016
Antopäivä
2.5.2016

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 54 § 2 ja 4 momentti

Voimassaoloaika
4.5.2016 lukien toistaiseksi. 

Kohderyhmät
Henkilöt, jotka ovat antaneet tai haluavat antaa vakuuden
Vakuuksien määrittämisestä ja niiden vastaanottamisesta vastaava Tullin henkilöstö

1. Vakuuden määrän määrittäminen kansallisten verojen ja maksujen osalta

Tulli voi määrittää vakuuden määrän kansallisten verojen ja maksujen osalta pienemmäksi kuin mitä se on tullin osalta ja soveltaen eri perusteita kuin tullin osalta. Tarkemmat vakuuden määrän määrittämisen perusteet esitetään Tullin verkkosivuilla.

2. Vakuuden muodot, jotka Tulli hyväksyy

Unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 mukaisesti vakuus voidaan antaa aina käteistalletuksena tai takaajan antamana sitoumuksena.

Tulli hyväksyy unionin tullikoodeksin delegoidun asetuksen (EU) 2015/2448 83 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista vakuusmuodoista kiinteistökiinnityksen ja pantin antamisen. Kiinteistökiinnitystä ja pantin antamista ei hyväksytä tavaroiden asettamiseen unionin passitusmenettelyyn.

Pääjohtaja 
Antti Hartikainen

Päälakimies
Arto Lillman

Määräykset