Hoppa till innehåll

Tullens kunddelegation diskuterade framtida utvecklingsriktningar

Utgivningsdatum 18.5.2022 9.10
Pressmeddelande

Tullens kunddelegation samlades för ett distansmöte 11.5.2022. Kunddelegationen består av representanter för Tullen och för näringslivets organisationer och branschförbund. Tullens generaldirektör Hannu Mäkinen fungerar som ordförande för mötet.

Aktuella ärenden diskuterades vid mötet. Generaldirektören tog upp de riktlinjer i Tullens strategi som visar Tullens starka vilja att samarbeta med kunderna vid utvecklingen av system och tjänster samt vilka åtgärder som vidtas för att öka den allmänna välfärden.

Sanktionerna som påförts Ryssland efter attacken mot Ukraina har sysselsatt Tullen. Både beredningen av sanktionerna tillsammans med Utrikesministeriet och övervakningen av genomförandet av sanktionerna har medfört mycket arbete. Plock ur utrikeshandelsstatistiken visade att handeln med Ryssland redan har minskat med hela 74 %, medan exporten till Storbritannien har ökat med 13,4 % efter brexit. Vid mötet bekantade man sig också med verksamhetsplanen för EU:s tullunion i vilken ingår flera åtgärdsförslag. Ett av förslagen var att grunda en arbetsgrupp för näthandel och därtill hörande riskhantering.

Mera information:

tullöverinspektör Marjo Saastamoinen (marjo.saastamoinen(at)tulli.fi)

Kundmeddelande