Hoppa till innehåll

Tullens kunddelegation behandlade aktuella ärenden

Utgivningsdatum 30.11.2021 15.12
Pressmeddelande

Tullens kunddelegation träffades via Skype den 29 november 2021. Kunddelegationen består av representanter för Tullen och för näringslivets organisationer och branschförbund. Tullens generaldirektör Hannu Mäkinen fungerar som ordförande för mötet. På mötet behandlades aktuella ärenden såsom återhämtning av varutrafiken, reformen av tullklareringssystemet och situationen med mervärdeskattereformen samt provtagnings- och undersökningsprocessen vid tullklarering. Därtill diskuterades brexits konsekvenser för Tullen.

Mera information: tullöverinspektör Marjo Saastamoinen (marjo.saastamoinen(at)tulli.fi) 

Kundmeddelande