Hoppa till innehåll

Tullen sålde lagakraftvunna kryptovalutor

Utgivningsdatum 21.7.2022 8.49
Pressmeddelande

Finska Tullen har under sommaren realiserat de lagakraftvunna kryptovalutor som dömts förverkade till staten. Realiseringen omfattade 1889,1 bitcoin, vilket gav staten sammanlagt cirka 46,5 miljoner euro i försäljningsinkomster. Tullen har ännu inte realiserat valutor associerade till bitcoinen. Värdet av dessa associerade valutor är i nuläget högst några hundra tusen euro.

Försäljningen av bitcoinen sköttes av två kryptovalutamäklare, som Tullen valde genom konkurrenspräglad dialog i slutet av våren.

Tullen har beslagtagit bitcoin i samband med utredningar av narkotika- och dopningsbrott. Utöver de realiserade bitcoinen har Tullen i sin besittning ca 90 bitcoin som väntar på lagakraftvunnen verkan. Tullen har också beslagtagit andra virtuella valutor, men medan förundersökningarna av dessa ärenden fortfarande pågår ges inte närmare information om dessa valutor eller belopp.

Mediemeddelande