Hoppa till innehåll

Tullen påminner: Också julklappar måste förtullas

Utgivningsdatum 9.12.2022 8.24
Pressmeddelande

Jultiden ökar igen antalet förtullningar eftersom alla försändelser från länder utanför EU ska förtullas. Förutom inköp gäller detta också gåvor. För förtullningen behövs uppgiften om vad gåvopaketet innehåller och vad gåvans värde är.

För många gåvomottagare kan det vara en överraskning när de får en avi om en försändelse som ska förtullas. När en gåva ska förtullas är det alltid mottagaren av gåvan som ansvarar för förtullningen. Gåvor från EU-området behöver vanligtvis inte förtullas.

- Tyvärr så skiljer sig gåvor från länder utanför EU inte från andra varor som kommer till Finland i det hänseendet att också gåvorna ska förtullas. Många vill emellertid att gåvans innehåll hålls hemligt tills gåvan öppnas, och därför kan gåvomottagaren befullmäktiga en annan person att förtulla gåvan, berättar tullöverinspektör Nadja Painokallio.

Lättast går det att förtulla gåvan i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. I december 2021 gjordes det nästan 18 000 gåvoförtullningar i tjänsten. I siffran syns bl.a. Storbritanniens utträde ur EU, för till skillnad från tidigare år så måste nu också gåvorna från Storbritannien förtullas.

Minneslista för gåvomottagare

Min gåva kommer från ett land utanför EU, dvs. jag måste förtulla den.

  • Om gåvans värde är högst 45 euro, behöver man vanligtvis inte betala importskatter.
  • Om gåvans värde överskrider 45 euro men är högst 150 euro, ska mervärdesskatt betalas för gåvan, men inte tullavgift.
  • Om gåvans värde överskrider 150 euro, ska mervärdesskatt och eventuell tullavgift betalas för gåvan.
  • Om gåvan innehåller alkohol- eller tobaksprodukter, ska man betala punktskatt och moms oavsett gåvans värde. Också eventuell tullavgift ska betalas.

Min gåva kommer till Åland från övriga Finland eller från ett annat EU-land. Åland ingår inte i EU:s skatteområde.

  • Om gåvans värde är högst 45 euro, behöver man vanligtvis inte förtulla den.
  • Om gåvans värde överskrider 45 euro, ska man betala moms för den.
  • Om gåvan innehåller alkohol- eller tobaksprodukter, ska den förtullas och punktskatt och moms ska alltid betalas oavsett gåvans värde

Närmare anvisningar om gåvoförsändelser och förtullning av dem finns på Tullens webbplats: https://tulli.fi/sv/privatpersoner/gavor

Mediemeddelande